tarieven

basiszorg

De reguliere verloskundige zorg zoals deze in Nederland gegeven wordt, valt binnen het basispakket van elke zorgverzekering. Deze zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) geef ik in combinatie met mijn extra zorg en declareer ik rechtstreeks aan jouw verzekering. Ik heb hiervoor contracten met alle zorgverzekeraars. Daarnaast vraag ik een aanvullend bedrag voor mijn doula zorg, hetgeen niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

extra diensten

Ik bied in mijn praktijk extra zorg aan in de vorm van coaching en doula zorg. Voor deze extra diensten krijg je na afloop van je zwangerschap een aparte factuur. Daarna kan je desgewenst terug komen voor losse coaching consulten op het gebied van ouderschap of andere onderwerpen. Ook verhuur ik twee verschillende soorten opblaasbare bevalbaden met toebehoren. De tarieven zie je hieronder.

Copyright 2020 Vroedvrouw Oosterwold | Michelle ten Berge

Pin It on Pinterest