Een doula (Grieks voor ‘dienende vrouw’) is iemand die op extra ondersteuning biedt tijdens zwangerschap, bevalling en de periode erna. Een doula bemoedert de moeder. Ze coacht haar gedurende de gehele bevalling, hoe lang deze ook duurt. Ze stelt gerust, verzorgt en geeft mentale ondersteuning. Zij is het vertrouwde gezicht tijdens de gehele baring. Hoe lang deze ook mag duren. Daarnaast bewaakt een doula de wensen en grenzen van de barende. Ook aanstaande vaders zijn vaak blij dat ze bij de begeleiding van hun bevallende vrouw wat ondersteuning krijgen. 

Waarom een doula?

Vroeger hadden vrouwen een groot netwerk om zich heen van vrouwen. Moeder, tantes, zussen, vriendinnen en buurvrouwen ondersteunden haar bij de bevalling. De ‘vroedvrouw’ was van oudsher de vrouw in dit netwerk met de meeste ervaring. Waren er problemen, dan nam zij de leiding om deze op te lossen. ‘Vroedvrouw’ betekent daarom ‘wijze vrouw’. Doordat  bevallingen steeds meer als iets medisch gezien werden, is deze ondersteuning grotendeels verdwenen. Dit wordt door veel vrouwen als stressvol ervaren. En stress en angst werken remmend op de baring. Hierdoor kan de bevalling langer duren en meer pijn doen. Dat kan weer leiden tot complicaties en een traumatische beleving van de geboorte. Dat zorgt dan vervolgens weer voor negatieve verhalen over bevallen, waardoor andere vrouwen ook weer angstig worden en er een ‘self fullfilling provicy’ ontstaat.

vroedvrouw of verloskundige?

Toen het beroep van vroedvrouw steeds meer een medische status kreeg veranderde de naam in ‘verloskundige’. Ook mannen traden nu toe tot het vak. Een nadeel van deze ontwikkeling was dat de emotioneel ondersteunende rol steeds meer in het gedrang kwam. Het ‘kundig zijn in verlossen’ lijkt tegenwoordig belangrijker dan een ‘wijze vrouw’ zijn. Vroedvrouw en verloskundige verwijzen naar hetzelfde beroep, maar hebben toch allebei net een andere betekenis voor mij. Toen ik in 1998 van de Verloskunde Academie kwam, was ik verloskundige. In de jaren daarna ben ik steeds meer vroedvrouw geworden.

mijn doula zorg

Tegenwoordig is ook de doula geprofessionaliseerd. Er zijn diverse doula opleidingen gekomen en de vraag naar ‘doulazorg’ is groot. Deze doulazorg lever ik samen met mijn medische zorg als vroedvrouw/verloskundige. Veel vrouwen willen niet  te veel aanwezigen bij hun baring. Dan is het prettig als je doula ook meteen je vroedvrouw is en andersom. Daarnaast heb ik ook vele baringen mogen begeleiden samen met een doula. Wij zorgen dan, samen met de partner, voor ‘holding space’. Hierdoor kan een barende vrouw zich helemaal als een koningin overgeven aan dit bijzondere proces. Als je naast mijn eigen vroedvrouw-en-doulazorg ook nog een extra doula wil, kan ik je verwijzen naar meerdere goede doula’s in mijn netwerk. Of misschien kwam jij wel op mijn website terecht via een doorverwijzing van een doula die je zelf al had gevonden?

Verschil met reguliere verloskundigen

Reguliere verloskundige zorg wordt meestal verleend door groepspraktijken met meerdere verloskundigen. Zij werken samen in 24 uurs diensten en doen ombeurten spreekuur met 10-15 minuten per zwangerschapscontrole. Met mijn extra doulazorg en coaching neem ik tijdens het spreekuur ruim de tijd voor je. Consulten duren tussen de 1 en 1,5 uur. Daarnaast heeft een reguliere verloskundige praktijk meestal 20-40 vrouwen per maand onder zorg. Dan is de dienstdoende vaak met meerdere bevallingen tegelijk bezig. Na een eventuele overdracht aan gynaecoloog of klinisch verloskundige, lukt het dan meestal niet om bij de bevalling blijven.  Ook is de kans op een dergelijke overdracht groter. Omdat ik mijn verloskundige zorg combineer met doulazorg en coaching, heb ik per maand maar 2 tot maximaal 4 vrouwen in zorg. Hierdoor lukt het eigenlijk altijd om bij de hele bevalling aanwezig te zijn, ongeacht de duur of het verloop ervan. Dus ook na een overdracht.

2024

In 2024 ga ik stoppen met actieve verloskunde. Dat betekent dat ik momenteel geen nieuw zwangeren meer aan neem. Ik ga me toeleggen op alleen nog coaching en training. Voor meer informatie zie de contactpagina.

In Almere kan ik als doula aanraden Sally Hooghiem (telnr 06-239220592) en Natida Lopez Adrados. (telnr 06-22468036). Sally en Natida zijn een oud cliënten van mij, beiden moeder van drie en sinds kort allebei ook doula. Ze zijn dan nog wel beginnend doula, maar ik weet nu al dat ze allebei hele goede doula’s gaan zijn.

Copyright 2020 Vroedvrouw Oosterwold | Michelle ten Berge

Pin It on Pinterest