Mijn aanvullende zorg tijdens zwangerschap en bevalling is in de vorm van doula zorg. Een doula (Grieks voor ‘dienende vrouw’) is iemand die op een een niet-medische manier ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Een doula bemoedert de moeder. Ze coacht haar gedurende de gehele bevalling, hoe lang deze ook duurt. Ze stelt gerust, verzorgt, masseert en geeft mentale ondersteuning. Zij is het vertrouwde gezicht tijdens de gehele baring, ongeacht het verloop ervan. Daarnaast bewaakt een doula de wensen en grenzen van de barende. Ook aanstaande vaders zijn vaak blij dat ze bij de begeleiding van hun bevallende vrouw wat ondersteuning krijgen. Zo kunnen ook zij, indien gewenst, hun emoties de vrije loop laten zonder dat de aanstaande moeder hier last van heeft.

Waarom een doula?

Vroeger hadden vrouwen een netwerk om zich heen van vrouwen. Moeder, tante, zussen, vriendinnen en buurvrouwen ondersteunden haar bij de bevalling. De vroedvrouw was van oudsher de vrouw in dit netwerk met de meeste ervaring. Waren er problemen, dan nam zij de leiding om deze op te lossen. ‘Vroedvrouw’ betekent dan ook ‘wijze vrouw’. Door de individualisering van de samenleving en het feit dat bevallingen steeds meer een medische aangelegenheid zijn geworden, is deze ondersteuning komen te vervallen. Dit kan door sommige vrouwen als stressvol worden ervaren. Stress en angst werken remmend op het proces waardoor de bevalling langer kan duren en meer pijn doet. Dit kan leiden tot complicaties en een traumatische beleving van de geboorte. Dat zorgt vervolgens weer voor negatieve verhalen over bevallen, waardoor andere vrouwen ook weer angstig worden en er een ‘self fullfilling provicy’ ontstaat.

vroedvrouw of verloskundige?

Toen het beroep van vroedvrouw steeds meer een professionele status kreeg veranderde de naam in ‘verloskundige’. Zij kreeg steeds meer medische taken en ook mannen traden toe tot het vak. Een nadeel van deze ontwikkeling was dat haar van oorsprong ondersteunende rol steeds meer op de achtergrond raakte. Het ‘kundig zijn in verlossen’ lijkt tegenwoordig belangrijker dan een ‘wijze vrouw’ zijn. Vroedvrouw en verloskundige verwijzen naar hetzelfde beroep, maar hebben toch allebei net een andere betekenis voor mij. Toen ik in 1998 van de verloskunde academie kwam, was ik verloskundige. In de jaren daarna ben ik steeds meer vroedvrouw geworden.

mijn doula zorg

Tegenwoordig is ook de doula geprofessionaliseerd. Er zijn diverse doula opleidingen gekomen die de kans bieden om zonder langdurige medische opleiding toch een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de geboortezorg. Deze doula zorg lever ik samen met mijn medische zorg als vroedvrouw/verloskundige ook. Veel vrouwen vinden het fijn als er niet te veel aanwezigen zijn bij hun baring. Dan is het fijn als je doula ook meteen je vroedvrouw is en andersom. Daarnaast heb ik ook vele baringen mogen begeleiden samen met een doula. Wij zorgen dan, samen met de partner, voor ‘holding the space’, waardoor de barende vrouw zich helemaal als een koningin kan overgeven aan dit bijzondere proces. Als je naast mijn vroedvrouw- en doulazorg ook nog een extra doula wil, kan ik je verwijzen naar meerdere goede doula’s in mijn netwerk. Of misschien kwam jij wel op mijn website terecht via een doorverwijzing van een doula die je zelf al had gevonden?

Verschil met reguliere verloskundige

Reguliere verloskundige zorg wordt meestal verleend door groepspraktijken met meerdere verloskundigen. Zij werken samen in 24 uurs diensten en doen ombeurten spreekuur met 10-15 minuten per zwangerschapscontrole. Door mijn extra doula zorg en coaching kan ik tijdens het spreekuur ruim de tijd voor je nemen. Consulten duren tussen de 1 en 1,5 uur. Een reguliere verloskundige praktijk heeft meestal 20-40 vrouwen per maand onder zorg. Hierdoor is de dienstdoende vaak met meerdere bevallingen tegelijk bezig. Na een eventuele overdracht aan gynaecoloog of klinisch verloskundige lukt het haar daarom meestal niet om bij de bevalling blijven.  Ook is de kans op een dergelijke overdracht groter. Omdat ik mijn verloskundige zorg combineer met doulazorg en coaching, heb ik per maand maar 2 tot maximaal 4 vrouwen in zorg. Hierdoor lukt het eigenlijk altijd om bij de hele bevalling aanwezig te zijn, ongeacht de duur of het verloop ervan.

kosten

Voor mijn doulazorg en coaching vraag ik een aanvullend bedrag. Dit tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ben je vanaf het begin bij mij in zorg, dan is het tarief hiervoor € 975. Als je pas later in zorg komt geldt een aangepast tarief.

* Speciaal voor buurtbewoners: Als je in Oosterwold woont of gaat wonen ten tijde van je bevalling krijg je 50% korting. Je betaald dan geen 995€ maar slechts € 445.

** Speciaal voor herhalingen: Als je al eerder bij mij in zorg was tijdens een vorige zwangerschap krijg je 10% korting. Je betaald dan geen 995€ maar € 895.

Copyright 2020 Vroedvrouw Oosterwold | Michelle ten Berge